user-avatar
Today is Saturday
19 April, 2014

 

Logo Sekolah

Lencana Sekolah

 

 

 

Warna Hijau       :   Warna asas lambang keislaman.

Warna Merah      :   Kerajinan, ketekunan dan berani untuk mencapai kejayaan

Warna Kuning     :   Sentiasa patuh dan setia kepada kebenaran.

Obor                 :   Lambang kejayaan

Buku Terbuka     :   Kecemerlangan di dunia dan akhirat.

Gemal Padi         :   Sumber pendapatan tradisi negeri Kedah Darul Aman

© 2014 . s . m . k . a . k . e . d . a . h . All rights reserved - smk.agama.kedah v0.46.5 - Powered by enijat - Have fun!