thumbnail

Logo Sekolah

Lencana Sekolah

 

 

 

Warna Hijau       :   Warna asas lambang keislaman.

Warna Merah      :   Kerajinan, ketekunan dan berani untuk mencapai kejayaan

Warna Kuning     :   Sentiasa patuh dan setia kepada kebenaran.

Obor                 :   Lambang kejayaan

Buku Terbuka     :   Kecemerlangan di dunia dan akhirat.

Gemal Padi         :   Sumber pendapatan tradisi negeri Kedah Darul Amanuser-avatar
Today is Saturday
25 October, 2014