Jawatankuasa Kurikulum

 

Pengerusi Haji Mahir bin Mohamad
  Pengetua
   
Naib Pengerusi Puan Rashidah binti Mohd Khairudin
  Penolong Kanan
   
  Encik Nik Amran bin Nik Mat
  Penolong Kanan HEM
   
  Puan Hasnida binti Hashim
  Penolong Kanan Kokurikulum
   
  Puan Siti Zainah binti Mohd Taib
  Penolong Kanan Tingkatan 6
   
  Puan mashitah binti Harun
  Guru Kanan Kemanusiaan
   
  Puan Zakiroh binti Ahmad
  Guru Kanan Sains dan Matematik
   
  Puan Hashimah binti Hashim
  Guru Kanan Teknik dan Vokasional
   
  Puan Ruslah binti Abd Rashid
  Guru Kanan Bahasa
   
  Ketua-ketua Panitia
  Setiausaha Peperiksaan
  Encik Basri bin Ismail
  Setiausaha Jadual Waktu