JAWATANKUASA PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH
 
Pengetua Haji Mahir bin Mohamad
Penolong Kanan Pentadbiran Rashidah binti Mohd Khairuddin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Nik Amran bin Nik Mat
Penolong Kanan Kokurikulum Hasnida binti Hashim
Penolong Kanan Tingkatan Enam Siti Zainah binti Mohd Taib
Guru Kanan Sains dan Matematik Zakiroh binti Ahmad
Guru Kanan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Guru Kanan Kemanusiaan Mashitah binti Harun
Guru Kanan Teknik dan Vokasional Hashimah binti Hashim
Guru Kokurikulum Tingkatan Enam Rokiah binti Abd Mutalib

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH
     
JAWATAN NAMA
Pengerusi Haji Mahir bin Mohamad ( Pengetua )
Timbalan Pengerusi Rashidah binti Mohd Khairudin ( Penolong Kanan Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 Nik Amran bin Nik Mat ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
Naib pengerusi 2 Hasnida binti Hashim ( Penolong Kanan Kokurikulum )
Naib pengerusi 3 Siti Zainah binti Mohd Taib ( Penolong Kanan Tingkatan Enam )
Setiausaha Khairuddin bin Abu Bakar ( Kaunselor Cemerlang )
Penolong Setiausaha Siti A'idah binti Abas ( Kaunselor )
     
     
JAWATANKUASA STANDART KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPMg2 )
     
JAWATAN NAMA
Pengerusi Haji Mahir bin Mohamad ( Pengetua )
Timbalan Pengerusi  Rashidah binti Mohd Khairudin ( Penolong Kanan Pentadbiran ) 
Naib pengerusi 1 Nik Amran bin Nik Mat ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 2 Hasnida binti Hashim ( Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 Siti Zainah binti Mohd Taib ( Penolong Kanan Tingkatan Enam )